SYSTEM INTEGRATION

Tự động hóa doanh nghiệp · Tích hợp hệ thống

Chìa khóa để kinh doanh thành công ở nước ngoài là tự động hóa và tích hợp các hệ thống doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ thúc đẩy điện toán đám mây và tự động hóa các hoạt động: từ kế toán, bán hàng, quản lý khách hàng đến trang WEB bằng cách liên kết hệ thống đám mây với API.

Chìa khóa để kinh doanh thành công ở nước ngoài là tự động hóa và tích hợp các hệ thống doanh nghiệp.

Hợp tác với các hệ thống đám mây trên toàn thế giới

Chúng tôi sẽ hợp tác với các nhà quản lý API được phát hành trên toàn thế giới bao gồm cả Google để tự động hóa các hoạt động kinh doanh.

Từ quản lý lẻ tẻ đến quản lý có hệ thống

Bằng cách tiêu chuẩn hóa và hệ thống hóa các hoạt động, chúng ta có thể thoát khỏi sự quản lý lẻ tẻ và sở hữu sự quản lý hợp lý.

Từ sở hữu đến sử dụng

Hệ thống kinh doanh không còn thay đổi từ thời kỳ tự phát triển đến thời đại sử dụng. Một hệ thống đám mây dựa trên lý thuyết quản lý hiện đại có sẵn từ hàng chục đô la/tháng.

Nội dung dịch vụ

Khảo sát và thiết kế quy trình làm việc

Chúng tôi tiến hành điều tra kinh doanh, lắng nghe, thiết lập quy trình làm việc, lựa chọn hệ thống điện toán đám mây và lập ngân sách.

● Khảo sát doanh nghiệp
● Lắng nghe
● Thiết lập quy trình làm việc
● Lựa chọn hệ thống đám mây
● Lập ngân sách

Giới thiệu hệ thống / Hợp tác API

Chúng tôi sẽ tích hợp dữ liệu giữa các hệ thống đám mây với API, tích hợp dữ liệu trực tuyến và tự động hóa các hoạt động kinh doanh.

● Hợp đồng hệ thống / Giới thiệu
● Hợp tác API
● Tự động hóa doanh nghiệp
● Hoạt động thử nghiệm
● Hoạt động toàn diện

Hỗ trợ hoạt động

Nhằm giới thiệu hệ thống hoạt động mượt mà, chúng tôi cung cấp hướng dẫn,  giới thiệu đào tạo và hỗ trợ hoạt động.

● Tạo hướng dẫn giới thiệu
● Giới thiệu cấu trúc
● Hỗ trợ hoạt động kinh doanh
● Hỗ trợ trực tuyến

Ví dụ về Tự động hoá doanh nghiệp

TRIGGER

Tự động hóa sẽ bắt đầu khi kích hoạt được thực hiện

Tạo một dự án mới trên cơ sở dữ liệu Airtable

ACTIONS

Hành động là công việc hoạt động tự động bằng cách kích hoạt.

Tự động tạo thư mục dự án trên Dropbox

Tự động tạo dự án và nhiệm vụ trên Asana

Tự động tạo hóa đơn (bản nháp) trên XERO

Ví dụ về hệ thống đám mây tương ứng

Tài liệu tham khảo

Kỹ thuật quản lý đám mây đưa doanh nghiệp nước ngoài đến sự thành công

Mục lục

 1. Thời đại doanh nghiệp nước ngoài phổ biến
 2. Thiết bị để quản lý công ty nước ngoài thành công
 3. Quản lý đám mây thay đổi cách quản lý doanh nghiệp nước ngoài quyết liệt
 4. Kiểm toán – Kế toán
 5. Quản lý khách hàng – Tiếp thị
 6. Cơ sở dữ liệu công – Bảng tính
 7. Quản lý dự án
 8. Quản lý tập tin
 9. Giao tiếp nội bộ
 10. Tự động hóa doanh nghiệp
 11. Quản lý KPI
 12. Sổ tay hướng dẫn tiêu chuẩn hóa / hoạt động kinh doanh
 13. Hệ thống đám mây hữu ích khác dành cho doanh nghiệp
 14. Trang web so sánh hệ thống đám mây
 15. Ví dụ về giới thiệu hệ thống đám mây
 16. Định nghĩa thành công trong giới thiệu hệ thống đám mây
 17. Các công ty thất bại trong giới thiệu hệ thống đám mây
 18. Không có điểm dừng trong quản lý đám mây

Liên hệ

Form nhập liệu

Nhấp vào nút bên dưới để hiển thị biểu mẫu liên hệ.

Điện thoại – E-mail

Thời gian nhận thư, điện thoại: từ Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 5 giờ chiều. Email, tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Việt đều có thể.

+84(0)28 3925 5768

info@bridgesystem.me

Chat

Vui lòng nhấp vào biểu tượng trò chuyện ở góc dưới cùng bên phải của màn hình. Nhập bằng tiếng Nhật.

©2019 Bridge System Co., Ltd.

Bridge System Co., Ltd.

Log in with your credentials

Forgot your details?