amp.jpg

Các trang trên thiết bị di động được tăng tốc (AMP) là một dự án mã nguồn mở mà Google tung ra với mục đích tăng tốc duyệt web WEB trên điện thoại di động để cải thiện khả năng truy cập từ điện thoại di động.

Các trang trên thiết bị di động được tăng tốc (AMP) là gì?

AMP là một dự án nguồn mở được đưa ra chủ yếu bởi Google để tăng tốc duyệt web từ điện thoại di động. AMP là một sửa đổi của HTML thông thường và các công nghệ khác, và cốt lõi là HTML được gọi là AMP HTML.

AMP – một trang web WordPress

WordPress đang tham gia dự án AMP

Để chuyển đổi từ WordPress sang AMP, bạn có thể tải và cài đặt plugin AMP từ kho plugin WordPress. Các plugin AMP không cần phải thiết lập bất cứ gì đặc biệt. Khi plug-in được kích hoạt, trang WordPress sẽ được chuyển đổi sang AMP.

Để hiển thị trang AMP, bạn có thể hiển thị trang này bằng cách thêm http://companyname.com/page/amp/ và amp ở cuối trang.

featured.jpg

Phía trái là màn hình WEB thông thường, và bên phải là màn hình hiển thị của trang AMP.

Kể từ khi trang web bình thường cũng tương ứng với thiết kế có độ phản hồi cao, màn hình tối ưu hóa cho điện thoại di động được hiển thị, nhưng trong trang web hiển thị với AMP chuyển đổi, màn hình thiết kế phù hợp hơn cho điện thoại di động.

Tổng kết

Việc có nên sử dụng AMP hay không là để đánh giá xem liệu khi áp dụng thiết kế có độ phản hồi cao cho  điện thoại di động có tốt hơn việc sử dụng AMP. Mặc dù trở thành một thiết kế được tối ưu hóa cho điện thoại di động bằng chuyển đổi AMP, nhưng do việc thiết kế màn hình giống như nhau trong bất kể chủ đề nào của trang web khiến bạn không thể tạo nên nét đặc trưng của thiết kế web.

Tùy thuộc vào mục đích và mục đích của trang web, chúng tôi khuyên bạn nên quyết định có nên chuyển đổi sang AMP hay không?