Khi bạn thiết kế trang WordPress, chúng ta có thể dễ dàng cài đặt và chỉnh sửa chủ đề. Các tệp PHP khác nhau được đính kèm trong chủ đề và các tệp PHP này phải được chỉnh sửa để phù hợp với trang web WordPress.

Thế nào là chủ đề mẹ và chủ đề con?

Chủ đề mẹ là những chủ đề chính.
Chủ đề con là một chủ đề được chỉnh sửa để phù hợp với các chức năng và phong cách của chủ đề mẹ.
Để sử dụng được chủ đề con,chủ đề mẹ phải được cài đặt. Khi bạn di chuyển sang Giao diện & Chủ đề của WordPress, nếu chủ đề mẹ và chủ đề con được cài đặt, dường như hai chủ đề được cài đặt như sau.

chủ đề con trong wordpress
chủ đề con trong wordpress

Tại sao bạn không nên chỉnh sửa trực tiếp trên chủ đề mẹ?

Không nên chỉnh sửa trực tiếp trên chủ đề mẹ khi bạn muốn chỉnh sửa website. Chỉ có chủ đề con mới được chỉnh sửa. Lí do là vì chủ đề mẹ được cập nhật thường xuyên do nâng cấp chức năng và các biện pháp bảo mật nhưng nếu bạn đã chỉnh sửa trực tiếp chủ đề mẹ và khi cập nhật chủ đề chính, tất cả các chỉnh sửa bạn sẽ bị ghi đè và không ứng dụng được.

Lý do chủ đề được chia thành chủ đề mẹ và chủ đề con là đảm bảo rằng ngay cả khi tệp quan trọng trong chủ đề được cập nhật, các chỉnh sửa được thêm vào chủ đề sẽ không biến mất.

Tạo chủ đề con như thế nào?

Nếu Nó cần có phí, phần lớn chủ đề mẹ và chủ đề conđược tạo cùng một lúc. Khi sử dụng một chủ đề, Nó nên được cài đặt cả chủ đề chủ đề mẹ và chủ đề contrên trang web và chỉnh sửa trên chủ đề con.

Tuy nhiên, chỉ các chủ đề mẹ được cài đặt, và không có chủ đề con. Trong trường hợp đó, tạo một chủ đề con bằng phương pháp sau.

1. Tạo chủ đề con trên Folders

Tạo một thư mục chủ đề con trong thư mục chủ đề của WordPress. Tên của thư mục này phải là ” tên chủ đề mẹ – tên chủ đề con” biết chủ đề con nằm trong chủ đề gốc nào.

2. Tạo style.css trong thư mục chủ đề con

Tạo một tệp tin văn bản gọi là style.css trong thư mục chủ con và sao chép và dán mã sau vào tệp.


/*
Theme Name: Twenty Fifteen Child
Theme URI: http://example.com/twenty-fifteen-child/
Description: Twenty Fifteen Child Theme
Author: John Doe
Author URI: http://example.com
Template: twentyfifteen
Version: 1.0.0
License: GNU General Public License v2 or later
License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
Tags: light, dark, two-columns, right-sidebar, responsive-layout, accessibility-ready
Text Domain: twenty-fifteen-child
*/

Trong mã nguồn ở trên

Tên chủ đề: Tên chủ đề con
Tiêu bản: Tên thư mục của chủ đề mẹ.

Để phù hợp với trang web của bạn.

3. Tạo function.php

Tạo các chức năng sau function.php trong thư mục chủ con và cài đặt nó.

Khi bạn phải chỉnh sửa tệp của chủ đề gốc

Có thực tế chỉ có hai tập tin trong thư mục chủ đề con, style.css và function.php. Tuy nhiên, để thiết lập Google Analytics, v.v … có thể cần phải chỉnh sửa tệp như header.php.

Trong trường hợp đó, sao chép tệp tương ứng trong chủ đề gốc, sao chép tệp đó vào thư mục chủ con, sau đó chỉnh sửa nó.

Tổng kết

Gần đây, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công nhắm mục tiêu đến WordPress đã tăng lên, và các chủ đề và chức năng bổ sung đang được cập nhật thường xuyên. Ngay cả trong trường hợp cập nhật như vậy, nếu chủ đề cha mẹ và chủ đề con được tách ra, bạn có thể dễ dàng ghi đè nó và làm cho nó trở thành hệ thống phiên bản mới nhất. Để tuỳ chỉnh trang web WordPress, nó là cần thiết để chỉnh sửa trên chủ đề con.