jetpack.jpg

Jetpack là gì?

Có nhiều chương trình được sử dụng miễn phí với WordPress do đó wordpress.com đã cung cấp một vài dịch dụ trả phí. Jetpack là một ứng dụng với rất nhiều chức năng trên wordpress.com, nó cung cấp những chức năng tương tự như wordpress.com trên nền tảng website mà WordPress được cài đặt. Jetpack được biên tập với hơn 30 chức năng tiện dụng như phân tích truy câp tích truy cập thuận lợi, SNS linkpage, mẫu form yêu cầu,v.v trong quản trị web. Và nó có thể mở rộng chức năng của WordPress tới phạm vi miễn phí. (Chỉ vài chức năng phải trả phí)

Đặc tính được cung cấp bởi Jetpack

Thanh công cụ WordPress.com

2017-10-02-11-43-54.png

 

Thay thế thanh công cụ trên màn hình quản trị với thanh công cụ Jetpack

Đăng bài hoặc trang trên cú pháp Markdown

WordPress cho phép bạn đăng bài hoặc trang cách bằng sự lược bỏ bớt thao tác.

Kiểm tra chính tả, văn phong và ngữ pháp.

Nó có khả năng kiểm tra chính tả, văn phong và ngữ pháp.

Speed up images and photos

Tăng tốc hình và ảnh.

Sử dụng Photon để tăng tốc độ hiển thị của hình ảnh.

Hiển thị hình ảnh và thư viện chuyên nghiệp, trải nghiệm truy cập toàn màn hình

Khi hình ảnh xuất hiện trên bài đăng hoặc trên trang được truy cập, hình ảnh sẽ được hiển thị toàn màn hình.

Thanh cuộn vô tận

Tuỳ chọn theme là cần thiết để thiết lập thanh cuộn vô tận, nhưng khi chức năng này được kích hoạt, một trang bài viết mới sẽ được tự động hiển thị theo cuộn.

Cho phép sử dụng Jetpack theme bản mobile

Khi bạn truy cập website bằng thiết bị di động, Website sẽ được tuỳ chọn thể hiện dạng mobile nhờ Jetpack

Đăng bài bằng cách gửi email

Chúng tôi có khả năng đăng bài lên website bằng cách gửi email

Kết nối cộng đồng

Khi bài viết được tạo ra trên trang WordPress, chúng tôi sẽ tự động đăng những thông tin bài viết tới cộng đồng mạng.

Nút chia sẻ

Chúng tôi sẽ thiết lập một nút liên kết tới mạng xã hội với mỗi bản tin như vậy.

Nút like

Nút like sẽ được thiết lập kết nối tới mạng xã hội bên trong mỗi bản tin.

Bình luận 

Cho phép người đọc đăng bình luận  sử dụng wordpress.com, Twitter, Facebook, Google+

Sự đăng kí

Bạn có thể tự động gửi nó tới những người đăng kí khi một bản tin được đăng.

Bài viết liên quan

Khi đăng một bài viết, nó sẽ xuất hiện những bài viết liên quan. Bạn có thể hiện hoặc ẩn những bài viết liên quan này.

Tối ưu hoá tìm kiếm (SEO)

Bạn có thể tối ưu hoá tìm kiếm cho những bài viết được đăng.

Google Analytics

Bạn có thể đồng bộ hoá Google Analytics và thể hiện kết quả phân tích trên bảng thông tin chung.

Dấu chỉ trang (Sitemaps)

Tự động kiến tạo một bản đồ dạng XML. Dấu chỉ trang hiện thời với những bài tin.

Xác nhận trang 

Thiết lập xác nhận thông tin nhờ đó website của bạn sẽ được xếp hạng bởi Google và Bing

Sao lưu và quét bảo mật

Thường xuyên sao lưu website WordPress của bạn cũng như quét virus và các phần mềm xâm nhập khác.

Bộ lọc rác

Chúng tôi sẽ bảo vệ website của bạn khỏi việc bị spam.

Bảo vệ xâm nhập Brute

Bảo vệ website của bạn khỏi tấn công Brute

Đăng nhập WordPress

Có thể đăng nhập vào trang web với tên người dùng và mật khẩu đã đăng kí trên wordpress.com

Tóm tắt

Tốc độ trang được tăng lên, bạn không cần phải bật tất cả các tuỳ chọn. Nó thích hợp cho bạn chọn chức năng phù hợp và vận hành nó. Jetpack là một công cụ hữu ích có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhaunhau như viết blog, chia sẻ bài báo, chức năng bình luận, tăng trafficvà bảo mật. Chúng tôi khuyến khích bạn nên tích hợp nó khi sử dụng WordPress.