CONTENT COURSE GRADUATED

Hoàn thành khoá học content

Chúc mừng các bạn đã hoàn thành khoá học Content Marketing của Bridgesystem. Sau đây là cách để có thể nhận được chứng chỉ.

CÁCH NHẬN CHỨNG CHỈ

Để có thể nhận chứng chỉ các bạn vui lòng gửi các thông tin sau đến địa chỉ mail info@bridgesystem.me

  • Họ và Tên
  • Địa chỉ
  • Số điện thoại

Những bạn đã hoàn thành khoá học Content của Bridgesystem sẽ có được cơ hội trở thành cộng tác viên của chúng tôi. Bạn chỉ cần điền vào đơn tuyển dụng, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.

 
 

DANH SÁCH HOÀN THÀNH KHOÁ HỌC