WordPress 4.9 Tipton đã được ra mắt, nâng cấp và xuất hiện như Tipton. Đây cũng là phiên bản chính thức.

Tùy chọn Customizer mới

Trình chỉnh sửa chủ đề đang được nâng cấp phiên bản mới, có thể kéo, thả hình ảnh và thêm các nút lệnh button.

Thay đổi chủ đề

Khi thay đổi chủ đề, menu và themes là một vấn đề phổ biến mà người dùng gặp phải khi cập nhật thiết kế trang web của họ, nhưng với WordPress 4,9 bây giờ điều đó chỉ là một điều của quá khứ !. Những gì bạn thiết lập sẽ không bị thay đổi khi bạn thay đổi chủ đề.

Editor Code

Chủ đề và Plug-in chỉnh sửa mã code có thể được chỉnh sửa với màn hình được làm nổi bật.

Cập nhật trong tệp Zip

FTP đã được sử dụng để cập nhật plugin và các chủ đề cho đến nay, nhưng bạn có thể thay đổi nó bằng tải lên tệp Zip.Thay đổi tải lên truyền thông.

Thay đổi cách đăng tải Media

Kéo và thả sẽ thay đổi.
Theo dự kiến, trình soạn thảo Gutenberg không được ra mắt lần này. Tuy nhiên, API REST của Gutenberg được yêu cầu thực hiện và chắc chắn sẽ phát triển trong Gutenberg. Nhiều nhận định cho rằng nó có thể sẽ được trong WordPress 5.0.